Już niebawem na rzece Koszarawie powstanie nowa kładka wiodąca do Amfiteatru Pod Grojcem. Wczoraj wybrano wykonawcę. 
Rzemieślniczy Browar PINTA zlokalizowany w  Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wieprzu realizuje kolejną inwestycję. Tym razem kosztem 5,42 mln zł wybuduje nowy magazyn. Chce w ten sposób podwoić swoje możliwości magazynowe, a jednocześnie stworzyć w Wieprzu jedno z najnowocześniejszych centrów dystrybucji piw rzemieślniczych w Polsce.
21 marca w siedzibie #KSSE podpisano list intencyjny dotyczący działań mających na celu aktywizację zawodową młodzieży, w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
Trwa remont drogi powiatowej w Wieprzu. W związku z remontem droga została zamknięta dla ruchu na okres czterech tygodni licząc od 14 marca. Całkowite zamknięcie drogi spotkało się z wieloma niedogodnościami, zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców.
W 2021 informowaliśmy o tym, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  zaplanowało prowadzenie prac wiertniczych na terenie Gminy Rajcza.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wdrożyła program „Strefa Wsparcia" skierowany do Ukraińców uciekających przed inwazją rosyjską do Polski. Projekt będzie łącznikiem pomiędzy instytucjami organizującymi pomoc w znalezieniu pracy obywatelom Ukrainy w Polsce a strefowymi inwestorami, wciąż zmagającymi się z niedoborem pracowników w swoich zakładach. Strefa apeluje także do lokalnych firm z terenów KSSE o zamieszczanie ofert pracy w specjalnie do tego przygotowanym serwisie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.
Zakończono inwestycję związaną z uzupełnieniem brakującego odcinka chodnika przy ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Zjazdową do skrzyżowania z ul. Spacerową w Łodygowicach. Była to trudna inwestycja z uwagi na uwarunkowania terenowe, konieczność budowy muru oporowego zabezpieczającego korpus drogi, przestawienie słupów elektrycznych oraz przebudowę sieci gazowej.
Zakończono inwestycję związaną z uzupełnieniem brakującego odcinka chodnika przy ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Zjazdową do skrzyżowania z ul. Spacerową w Łodygowicach. Była to trudna inwestycja z uwagi na uwarunkowania terenowe, konieczność budowy muru oporowego zabezpieczającego korpus drogi, przestawienie słupów elektrycznych oraz przebudowę sieci gazowej.
Po wybuchu wojny na Ukrainie ludzie zaczęli masowo wykupywać benzynę, a do bankomatów ustawiały się kolejki. Teraz jest szał na dolary, euro, funty i franki szwajcarskie. Kursy walut poszybowały w górę. 
Gmina Łodygowice rozpoczęła prace nad pozyskaniem środków na zagospodarowanie części tzw. terenów inwestycyjnych w Łodygowicach.
To dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Gilowice - rozpoczyna się przebudowa fragmentu ważnej drogi powiatowej - ulicy Krakowskiej. Powstanie również chodnik.
Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dr Janusz Michałek został powołany w skład Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.