Droga w kierunku Suchej Beskidzkiej w dniach 15 i 16 listopada w godz. 8:00 - 17:00 będzie zamknięta.
Wielka Kapituła Wielkiego Przeoratu Polski Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej (Templariuszy) - Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani Templariusze - OECTH przyznała tytuł „Dobrodzieja Roku 2023 – Benefactor Templi A.D. MMXXIII” Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
53 gminy z regionu otrzymają wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu dotyczącego zwiększenia potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Miasto Żywiec udostępniło projekt dokumentu "Polityka Rowerowa Miasta Żywiec do 2030 roku". Projekt ten ma na celu poprawę jakości i warunków ruchu rowerowego w mieście na terenie Miasta Żywiec.
Historyczna chwila tuż tuż. Chodniki przy DW 946 i DW 781 zostaną... połączone.
Gmina Świnna zrealizowała inwestycje współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.
Firma INTOP WARSZAWA Sp. z o.o. - Wykonawca zadania: „Remont DW 946 na rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście” poinformował,  że w dniu 09.11.2023 r . planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu Etap 1, zgodnie z opracowaniem pn. "Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn. „Remont DW 946 na rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście”.
W związku z licznymi pracami, które prowadzone są na drogach powiatu żywieckiego, kierowcy napotykają na liczne utrudnienia. Również w tym tygodniu osoby wybierające się w podróż po drogach Żywiecczyzny muszą liczyć się z m.in. zamknięciami dróg. 
Przed Urzędem Gminy w Gilowicach stanął namiot z napisami ostrzegającymi przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z technologią 5G. Odbyło się również spotkanie poświęcone tej tematyce.
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie znalezieniem skutecznych rozwiązań dla problemu emisji dwutlenku węgla (CO2) i jego wpływu na zmiany klimatyczne. Dążąc do redukcji emisji, niektóre kraje i regiony rozważają możliwość składowania dwutlenku węgla pod powierzchnią ziemi. Jednym z obszarów, jako potencjalnego miejsca składowania CO2, jest Żywiecczyzna. Propozycja spotyka się z  ekologicznymi obawami.
Nastąpi zamknięcie drogi w Koszarawie Bystrej.
Można pobrać książkę poświęconą 25-leciu działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.