W dniu 13.06.2022 roku PZD w Żywcu będzie remontował przepust poprzeczny w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w Jeleśni.
Gmina Jeleśnia poinformowała,  że w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” w 2022 roku, Szkoła Podstawowa w Sopotni Małej pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 59 669,60 zł.
Firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. jako Wykonawca prac na zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 część 2 poinformowała o zamknięciu drogi w obu kierunkach. 
Corocznie odbywa się konkurs pt.  „Zielona Pracownia”  , którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Płatne strefy parkowania zostaną wprowadzone w Żywcu w innym terminie, niż było to zapowiadane w ostatnich dniach. To kolejna zmiana terminu realizacji tej inwestycji. Przypomnijmy, że pierwsze informacje na ten temat pojawiły się już dziesięc lat temu!
W Żywcu przy ulicy Łącznej 29 powstanie plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Ogłoszono przetarg. 
W ramach projektu Smart Żywiec (R)ewolucja w Żywcu powstanie wybieg dla psów. 
Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice”.
W ramach rządowego programu Polski Ład Miasto Żywiec otrzymało dofinansowanie na kilkanaście inwestycji.
Wójt Gminy Łękawica informuje, że w dniu 5 czerwca 2022 r. w godz. od 10.00 do godz. 20.00 na terenie Centrum Kultury, Wypoczynku i Rekreacji w Łękawicy (Park) nastąpią ograniczenia w ruchu pojazdów na odcinku drogi gminnej tj. ul. Parkowa.
Przebudowa drogi powiatowej tj. ul. Wspólnej od skrzyżowania z ul. Cyprysową do ul. Krakowskiej w stronę Żywca i Gilowic została zakończona. Gmina Łękawica długo zabiegała o przebudowę tej drogi, szereg podejmowanych w tym zakresie działań zakończył się sukcesem! W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 oraz drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w miejscowości Łękawica” wykonano kanalizację deszczową, wybudowano chodnik i położono nową nawierzchnię asfaltową.Całkowita wartość zadania dotycząca przebudowy drogi powiatowej wynosi: 2 029 500,00 zł.
Rząd RP wspiera rozwój naszego regionu i przekazuje kolejne środki, które płyną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -II Edycja to potężny zastrzyk finansowy dla Samorządów środki na inwestycje!