Powiat Żywiecki przeznaczy 186 tyś. złotych na zamontowanie barier drogowych na drodze powiatowej 1434S -ul. Księdza Karola Śmiecha w Żabnicy, poniżej ul. Bednarskiej.
W kwietniu bieżącego roku ruszyła budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie. Firmą realizującą to przedsięwzięcie jest firma Wodpol z siedzibą w Żywcu. Termin zakończenia prac i przekazania obiektu do użytkowania ustalono na dzień 20.03.2023 r.
13 października obchodzony był Dzień Ratownictwa Medycznego. 2022 jest szczególnym rokiem dla Ratownictwa Medycznego w Żywcu. Jest to rok przekształceń i zmian ale również rok rozwoju i budowy. Powstała Spółka: Ratownictwo Medyczne w Żywcu (RMŻ), która przejęła po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu i sprawnie kontynuuje działalność z zakresu ratownictwa medycznego.
Gmina Gilowice zakończyła realizację zadania w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku pod nazwą „Budowa Wiaty Integracyjnej” na podstawie umowy Nr CRU-WSL-2931/TW/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Gmina Łękawica zrealizowała zadanie pn. „Doposażenie parku w Łękawicy w urządzenia małej architektury”. 
Konkurencja na światowych rynkach jest wielka, a ceny węgla bardzo wysokie, ale dzięki wielkiej pracy wicepremiera Jacek Sasin, Ministerstwo Aktywów Państwowych, całej Kancelaria Premiera oraz spółek skarbu państwa udało nam się zabezpieczyć dostawy dla Polski. Już od późnej wiosny i lata płyną do nas zakontraktowane masowce z węglem - informuje Mateusz Morawiecki. 
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym drogi powiatowej nr 1424S w miejscowości Sopotnia Wielka.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała wykonawcom place budowy odcinków drogi ekspresowej S1 pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami oraz pomiędzy Dankowicami a Bielskiem-Białą. Inwestycje te powstają w ramach realizacji trasy S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą o łącznej długości ok. 40 km i wartości prawie 2,3 mld zł.
Gmina Radziechowy-Wieprz złożyła 15 wniosków i otrzymała dofinansowanie na realizację wszystkich zaplanowanych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 118 960,00 zł. 
Co z placem zabaw przy galerii na osiedlu 700-lecia w Żywcu? Wysłaliśmy zapytanie do SM Gronie.
W wyniku ostatnich zebrań wiejskich Mieszkańcy gminy Łodygowice wybrali  projekty do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. 
Od wczoraj ruszyło przebudowane przedszkole w Łodygowicach Górnych.