Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji polegającej na utworzeniu dwóch nowych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1405 S w Żywcu ul. Leśnianka w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w  Juszczynie obok Biblioteki Publicznej.
Prawie 3,4 mln złotych trafi do samorządów z subregionu południowego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Gmina Łodygowice wkrótce rozpocznie budowę Centrum Sportu i Rekreacji MORGI.
Dzięki współpracy mieszkańców Gminy Gilowice, Sołtysów, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Władz Gminy Gilowice z Władzami Samorządu Województwa Śląskiego Gmina Gilowice otrzymała pomoc finansową z Konkursu Marszałkowskiego.
Stowarzyszenie „Wieprzanki” wzięło udział w uroczystym wręczeniu czeków w konkursie ofert na zadanie publiczne dotyczące wspierania rozwoju Gospodyń Wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku - "Kultywowanie Tradycji Lokalnych".
Gmina Jeleśnia otrzymała promesę na budowę dróg rolnych w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego.
Miasto Żywiec ogłosiło przetrag na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowo-budowlanych zabytkowej figury św. Rozalii w Żywcu. 
Na terenach po dawnym markecie Tesco w Żywcu powstanie aquapark z prawdziwego zdarzenia. Obiekt wybuduje prywatny inwestor. 
Projekt „żywiecko-czadecki korytarz drogowy” znalazł się na liście podstawowej projektów dofinansowanych z programu INTERREG PL-SK 2021-2027.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonały ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na modernizację linii kolejowej Żywiec - Sucha Beskidzka.
  Za ponad 3 mln zł powstanie w Łodygowicach przy ul. Dolnej pumptruck.
Dwa tygodnie po Wielkanocny ma zostać uruchomiona tężnia solankowa w żywieckim Parku Habsburgów. Termin zakończenia prac to 15 kwietnia.