Nowe projekty o wartości niemal 800 mln zł zadeklarowały firmy, które zdecydowały się zainwestować w pierwszym półroczu br. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Niemal 70 procent z nich to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, reprezentujące sektor MŚP, co potwierdza nowy trend w tym obszarze. Obecna sytuacja gospodarcza w Europie nie zniechęciła biznesu do lokowania nowych projektów w strefach, na co wskazują przedstawiciele KSSE, podsumowując pierwsze półrocze 2022 roku.
Aż 𝟭 𝟮𝟲𝟲 𝟲𝟬𝟬 zł otrzymał Szpital Żywiec z dodatkowych środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Ministerstwa Zdrowia! Wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Dyrektor Małgorzata Świątkiewicz sygnowała umowę na zakup sprzętu i aparatury.
29 czerwca 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu jest piątą inwestycją przeprowadzoną w powiatowych obiektach oświatowych.
PZD poinformowało, że w dniach 02.07.2022 roku – 03.07.2022 roku.
Gmina Radziechowy-Wieprz złożyła 15 wniosków i otrzymała dofinansowanie na realizację wszystkich zaplanowanych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 127 134,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 192 272,00 zł  w tym wkład własny wyniósł 65 138,00 zł. Wkład własny finansowy zapewniony został przez wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce.
Gmina Łodygowice rozpoczyna budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 945 w Gminie Łodygowice. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Beskidzką w Zarzeczu do mostu na Żylicy w rejonie ul. Magazynowej powstanie 61 słupów i zamontowane będą 73 oprawy.
W związku z panującymi wysokimi temperaturami Wójt Gminy Lipowa zwraca się z prośbą o ograniczenie poboru wody wykorzystywanej do podlewania ogrodów, oraz napełniania basenów.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły dzisiaj przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły dzisiaj przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.
Decyzją Wojewody Śląskiego Gminie Radziechowy-Wieprz zostało przyznane dofinansowanie, które przeznaczone jest na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3" w roku 2022.
1000 hal sportowych o lekkiej konstrukcji powstanie na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich w ciągu najbliższych trzech lat. Tylko w tym roku na pilotażową edycję Programu rząd przeznaczył 80 mln zł ze środków budżetu państwa. O inauguracji nowego, wielkiego programu infrastrukturalnego, poinformowali podczas konferencji prasowej w Raszynie Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.