Dzięki  współpracy z Starostwo Powiatowe w Żywcu, poza ostatnim remontem odcinka drogi wzdłuż ul. Świętego Michała Archanioła w Leśnej w gminie Lipowa powstały dwa, oświetlone przejścia dla pieszych. 
Ruszyło bezpośrednie połączenia z Żywca do Krakowa Głównego. 
W ostatnim czasie wielu z nas denerwowało się z powodu tworzących się w mieście korków spowodowanych intensywnością odbywających się w mieście robót drogowych.
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1438S w miejscowości Milówka – Prusów.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami do końca grudnia powstanie nowa kładka łącząca dzielnicę Zabłocie z dzielnicą Sporysz na tak zwanym Cyplu przez rzekę Sołę wraz ze ścieżkami pieszo rowerowymi.
Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka -Żabnica w miejscowości Żabnica”.
Gmina Gilowice opublikowała ogłoszenie związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd”,realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Kilka dni temu miało miejsce podpisanie listu intencyjnego mającego na celu rozpoczęcie prac nad utworzeniem Bielskiego Obszaru Gospodarczego.
W centrum Lipowej trwa budowa nowej sceny, która otworzy przed Gminą Lipowa mnóstwo możliwości - poinformował wójt Jan Góra.
Trwają prace przy remoncie mostu nad rzeką Sołą (tzw. mostu Widzyka). Prace zaplanowano na ponad rok. Polegają one na wymianie nawierzchni na dojazdach do niego i rondach.
W dniu dzisiejszym z Firmą WODPOL Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie II etapu prac na zadaniu pn. "Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego" w gminie Wegierska Górka. 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.zachęcamy do zapoznania się z drugą już wersją katalogu made inSilesia.