Wójt Gminy poinformował, że Gmina Węgierska Górka realizuje kolejny etap projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii pn. Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
8 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.
Wiele lat wspólnych działań i wniosków o modernizację ul. Jana Pawła II w Cięcinie przyniosło oczekiwane efekty. Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poinformował radny powiatowy Józef Stopka!
Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skierowanego do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących zrealizować swój pierwszy projekt społeczny.
Rusza kolejna edycja konkursów w ramach „Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027”.
Samorządy otrzymają kolejną pulę pieniędzy na inwestycje drogowe.
8 lutego na zaproszenie Grzegorza Pudy burmistrz Antoni Szlagor wspólnie z innymi samorządowcami z Żywiecczyzny wziął udział w konferencji "Inauguracja perspektywy finansowej funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027"
Publikujemy sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2022 przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
The Loop – wielka pętla beskidzka - tak nazywa się nowy, długodystansowy, 250-kilometrowy szlak górski mający swój początek i koniec w Bielsku-Białej. Uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy nad utworzeniem owego szlaku pieszego odbyła się 8 lutego w sali sesyjnej bielskiego Ratusza. Dokument podpisało bądź podpisze aż 23 sygnatariuszy – nie wszyscy, z uwagi na warunki w górach, zdołali dotrzeć do Urzędu Miejskiego.
Powiat Żywiecki przystępuje do realizacji inwestycji pn. „Malowanie i renowacja wnętrz I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu (prace konserwatorskie)”.
3 lutego Wójt Gminy Lipowa Jan Góra podpisał umowę z wykonawcą na remont budynku dawnej gminy. W budynku, który obecnie jest mocno zaniedbany siedzibę znajdzie Biblioteka Gminna. To dobra wiadomość z co najmniej kilku powodów - uratowany zostanie budynek, Biblioteka zyska nową, przestronniejszą siedzibę, dającą większe możliwości. Ponadto Gmina Lipowa pozyskała na ten cel środki, które w zdecydowanej większości pokryją koszt inwestycji.
  Obecnie na terenie „Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. trwają prace związane z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych na nawóz i polepszacze gleby.