Powiat Żywiecki - na wniosek pracowników i klientów ośrodka zdrowia w Łodygowicach wprowadził nową organizację ruchu na drodze powiatowej - ul. Królowej Jadwigi.
Powiat Żywiecki realizuje program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy obiektach użyteczności publicznej na drogach powiatowych.
Gmina Łodygowice buduje oświetlenie przy ul. Żywieckiej w Łodygowicach.
Dzisiaj odbyło się wielkie otwarcie nowego przedszkola w Wieprzu. 
Miasto Żywiec, poinformowało, że w związku z zawarciem przez Gminę Żywiec umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, w sprawie stosowania dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania, rozpoczął się nabór wniosków o dopłatę. Wnioski należy składać w terminie  29.08.2022 - 09.09.2022 r. w siedzibie Urzędu lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „DOPŁATY-BROWARNA”.  
W dniach 29 - 30 sierpnia planowane jest całkowite zamknięcie drogi DW 948 na odcinku od Zapory w m. Tresna do skrzyżowania ulic w m. Oczków.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu.
Mieszkańcy regionu mogą wziąć w nim udział do 12 września.
Surowce naturalne stały się bronią Putina w wojnie przeciw Ukrainie i wolnemu światu. Obserwujemy rekordowe ceny gazu i węgla na całym globie. W tym trudnym dla wszystkich czasie obowiązkiem rządu jest wsparcie Polaków, dlatego poszerzamy nasz arsenał narzędzi wsparcia dla obywateli! - informuje Mateusz Morawiecki. 
22 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się podpisania listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Żywieckim a Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.
Podpisano umowę o współpracy KSSE z Fundacją Było sobie prawo.pl. Dzięki temu startuje program powszechnej edukacji prawnej dzieci.    Ze strony Strefy umowę podpisali Dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu Katowickiej SSE i Zastępca Prezesa #MonikaBryl. Fundację reprezentowali Prezes – mec. Robert Dopierała oraz Wiceprezes Tomasz Kulczycki.