Stowarzyszenie „Wieprzanki” wzięło udział w uroczystym wręczeniu czeków w konkursie ofert na zadanie publiczne dotyczące wspierania rozwoju Gospodyń Wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku - "Kultywowanie Tradycji Lokalnych".
Gmina Jeleśnia otrzymała promesę na budowę dróg rolnych w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego.
Miasto Żywiec ogłosiło przetrag na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowo-budowlanych zabytkowej figury św. Rozalii w Żywcu. 
Na terenach po dawnym markecie Tesco w Żywcu powstanie aquapark z prawdziwego zdarzenia. Obiekt wybuduje prywatny inwestor. 
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1434S w miejscowości Żabnica.
Projekt „żywiecko-czadecki korytarz drogowy” znalazł się na liście podstawowej projektów dofinansowanych z programu INTERREG PL-SK 2021-2027.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonały ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na modernizację linii kolejowej Żywiec - Sucha Beskidzka.
  Za ponad 3 mln zł powstanie w Łodygowicach przy ul. Dolnej pumptruck.
Dwa tygodnie po Wielkanocny ma zostać uruchomiona tężnia solankowa w żywieckim Parku Habsburgów. Termin zakończenia prac to 15 kwietnia. 
Publikujemy stanowisko Gminy Jeleśnia odnośnie pojawienia się w jednej z lokalnych gazet artykułu związanego z uchwaleniem "nielegalnie" budżetu gminy. 
21 marca 2024 roku w Żabnicy, odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej. Budynek ten zostanie wykorzystany głównie na cele kulturalne oraz jako siedziba biblioteki publicznej.
21 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się podpisania listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Gminą Jeleśnia.