Wykonawca przebudowy DW 948 poinformował o przeniesieniu przystanku autobusowego w Międzybrodziu Bialskim - Żarnówka Duża.
Miasto Żywiec zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przemiotem jest nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu.
W kwietniu 2022 roku ruszyła budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie.
Odbudowana linia kolejowa umożliwia kursowanie pociągów z towarami od strony Tarnowskich Gór do Siewierza przez Pyrzowice. Na odcinku Siewierz – Zawiercie wymieniany jest tor i budowana sieć trakcyjna. Efektem inwestycji za ponad 660 mln zł będzie dojazd koleją do portu lotniczego Katowice Airport. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest współfinansowany z funduszy unijnych.
W związku z wciąż pojawiającymi się bardzo złymi wynikami pomiarów jakości powietrza przez czujniki rozmieszczone na terenie Gminy Łodygowice, zostaną przeprowadzone dodatkowe kontrole zanieczyszczenia powietrza przy użyciu dronów.
Powiat Żywiecki przystępuje do realizacji inwestycji pn. „Remont kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu”.
W środę, 22 lutego br. wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2023 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
W związku z przygotowywaną na zlecenie PKP PLK S.A. dokumentacją przedprojektową dotyczącą planowanej przebudowy linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Żywiec – Granica Państwa Gmina Łodygowice przedstawiła do konsultacji wstępne rozwiązania w zakresie przebudowy lub likwidacji istniejących przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie Gminy Łodygowice.
Spółka Ratownictwo Medyczne w Żywcu, uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowego specjalistycznego ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem.
Dzisiaj odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod budowę sali sportowej przy żywieckim Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, ul. J. Słowackiego 2.
W październiku 2021 r.  Spółka Beskid Żywiec rozpoczęła prace związane z zamknięciem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym w Żywcu w rejonie Elektrociepłowni ZABŁOCIE na terenach po byłym wyrobisku pocegielnianym, zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi oraz opracowaną dokumentacją.
Po wielu latach oczekiwania, dzięki dotacji z ramach Polskiego Ładu rozpoczęły się prace budowlane związane modernizacją całego obiektu sportowego LKS Słowian w Łodygowicach.