Najnowsze

Pierwszy Murzyn w Żywcu!

Żywiec był przed wiekami miastem leżącym na uboczu, z dala od głównych szlaków handlowych i komunikacyjnych. Nic zatem dziwnego w tym, że gdy w Żywcu pojawił się prawdopodobnie pierwszy w dziejach miasta... Murzyn, to wydarzenie to na długo zapadło w pamięci mieszkańców.

Zaangażowanie Władysława Pieronka w służbę strażacką

Związek Floriański (powołany w Warszawie w 1916r.) w odezwie do straży pisał ponad 100 lat temu: „Organizacje ochotniczych straży pożarnych, które w martwocie dziejów ubiegłych były zawsze ostoją życia narodowego, pozostaną, w to święcie wierzymy, ośrodkiem skąd jedynie myśl państwowotwórcza, karność społeczną pielęgnująca, wykwitnie".

Most nad Sołą - kiedyś i dziś

29 czerwca 1958 roku przez Żywiec przeszła katastrofalna powódź, która zalała miasto. Jak wspominają starsi mieszkańcy - woda sięgała parteru w budynkach przy obecnej ulicy Dworcowej. Wtedy też powódź zabrała drewniany most, łączący Żywiec z Zabłociem.

Szkło Żywieckie

Produkcja szkła na Żywiecczyźnie istniała co najmniej od XVI wieku. O szkle wyrabianym w hucie położonej w Bystrej koło Żywca Andrzej Komoniecki wzmiankuje pod rokiem 1570.

Nieprzewidywalna Soła

Rzeka Soła przepływająca przez Żywiec jest rzeką o jednej z najwyższych amplitudzie wahania okresowego poziomu wód w Europie. W okresach suszy jest to ledwie płynący potok górski, zaś w okresach przejściowych pór roku, a szczególnie w okresie roztopów i w lipcu, poziom jej wód stanowi istotny problem hydrologiczny.

Image