Zabytkowe budynki w Żywcu odzyskały blask! Prace przy odnowieniu elewacji zakończyły się już m.in. na budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu. Blask odzyskał również gmach, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
Od pewnego czasu, szczególnie już po transformacji ustrojowej kraju, pojawiło się w prasie, ale i w szeregu wydawnictwach książkowych szereg publikacji prezentujących nieznane lub słabo znane dzieje krajowego rzemiosła i drobnego przemysłu różnych branż w XX wieku.
W środę 17 stycznia tego roku w Lipowej odbyły się uroczystości związane z 83. rocznicą rozstrzelania ks. Ferdynanda Sznajdrowicza wraz z 36 parafianami.
Góra Grojec góruje nad Żywcem od wieków, skrywając wiele tajemnic. Na wzniesieniu tym miała swe grodzisko ludność kultury łużyckiej i znajdował się zbójnicki zamek. Na Grojcu wykonywano także wyroki śmierci na złoczyńcach. W dziejach góra ta pełniła wiele funkcji, dzięki swojej doskonałej lokalizacji. Mieszkańcy Żywiecczyzny zawsze pragnęli poznać tajemnice tego miejsca, z którym wiąże się wiele legend. 
Na niepozorne metalowe drzwi w żywieckiej farze mało kto zwraca uwagę. Tymczasem posiadają one niezwykłą historię i wykonane są z niezwykłego materiału.
Jukace to na Żywieczyźnie jedna z najciekawszych i najpiękniejszych oraz bardzo charakterystycznych obrzędowości. Tradycja związana z dzielnicą Żywca – Zabłociem co roku przyciągała na ulice miasta mieszkańców, licznych turystów oraz ogólnopolskie media. Już za kilka godzin spotkamy tych niezwykłych kolędników w dzielnicy Zabłocie.
Czy wiecie, że dworzec kolejowy w Żywcu wcale nie miał znajdować się w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie?
Przechodząc ulicą Tadeusza Kościuszki w stronę rynku, naprzeciw byłej galerii handlowej „Centrum” możemy odnaleźć figurę św. Rozalii. Figura ta jest bardzo ważnym zabytkiem w Żywcu, niestety wielu ludzi nie wie z jakim wydarzeniem jest związana. Zacznijmy więc od początku i przybliżmy tę historię.
W pamięci mieszkańców Żywca i okolicznych miejscowości przetrwało wiele starych zwyczajów, niektóre z nich nabierają nowego charakteru, inne natomiast nikną w nurtach przeszłości... dziś przedstawiamy kilka ciekawostek związanych z Bożym Narodzeniem na Żywiecczyźnie!
Historia Żywca jest niezmiernie ciekawa i w wielu kwestiach nierozstrzygnięta i niezbadana. Najmniej natomiast opracowań dotyczy historii najnowszej. Na szczęście dostęp do źródeł nie jest utrudniony, a nawet w domowych archiwach znajdziemy wiele zdjęć, pokazujących nasze miasto przed laty. Zapewne wielu mieszkańców żywieckich "blokowisk" zadaje sobie pytanie: kiedy powstały bloki w Żywcu? Co było powodem rozwoju budownictwa blokowego? Dziś spróbujemy przyjrzeć się temu tematowi nieco szerzej. 
Żywiecczyzna gościła wiele wybitnych postaci. W XX wieku miejscem, gdzie zatrzymywało się wielu wybitnych gości był Hotel Polonia, który mieścił się przy obecnej ulicy Kościuszki w Żywcu. Kto odwiedzał nasz region i w jakim celu? Mało kto wie, że w Żywcu i Rajczy przebywał... Zbigniew Cybulski!
W imieniny św. Tomasza - 21 grudnia - odbywały się w dawnym Żywcu "wykładne", czyli największe doroczne jarmarki, na które przyjeżdżali mieszkańcy wszystkich wsi na Żywiecczyźnie.