Od pewnego czasu, szczególnie już po transformacji ustrojowej kraju, pojawiło się w prasie, ale i w szeregu wydawnictwach książkowych szereg publikacji prezentujących nieznane lub słabo znane dzieje krajowego rzemiosła i drobnego przemysłu różnych branż w XX wieku.
Żywiecczyzna gościła wiele wybitnych postaci. W XX wieku miejscem, gdzie zatrzymywało się wielu wybitnych gości był Hotel Polonia, który mieścił się przy obecnej ulicy Kościuszki w Żywcu. Kto odwiedzał nasz region i w jakim celu? Mało kto wie, że w Żywcu i Rajczy przebywał... Zbigniew Cybulski!
W pamięci mieszkańców Żywca i okolicznych miejscowości przetrwało wiele starych zwyczajów, niektóre z nich nabierają nowego charakteru, inne natomiast nikną w nurtach przeszłości... Z racji tego, że święta Bożego Narodzenia już wkrótce, dziś przedstawiamy kilka ciekawostek związanych z Bożym Narodzeniem na Żywiecczyźnie!
Na niepozorne metalowe drzwi w żywieckiej farze mało kto zwraca uwagę. Tymczasem posiadają one niezwykłą historię i wykonane są z niezwykłego materiału.
W środę 17 stycznia tego roku w Lipowej odbyły się uroczystości związane z 83. rocznicą rozstrzelania ks. Ferdynanda Sznajdrowicza wraz z 36 parafianami.
W imieniny św. Tomasza - 21 grudnia - odbywały się w dawnym Żywcu "wykładne", czyli największe doroczne jarmarki, na które przyjeżdżali mieszkańcy wszystkich wsi na Żywiecczyźnie. 
Od ponad 50-ciu lat Jezioro Żywieckie wypełnia dolinę Soły, stanowiąc wizytówkę naszego regionu. Dzisiaj przypominamy, jak powstawało „żywieckie morze”, jak przebiegała budowa. Wspomnimy także o samej uroczystości otwarcia zapory, która się odbyła.. pod koniec 1967 roku.
Jukace to na Żywieczyźnie jedna z najciekawszych i najpiękniejszych oraz bardzo charakterystycznych obrzędowości. Tradycja związana z dzielnicą Żywca – Zabłociem co roku przyciągała na ulice miasta mieszkańców, licznych turystów oraz ogólnopolskie media. Już za kilka godzin spotkamy tych niezwykłych kolędników w dzielnicy Zabłocie.
Dzisiaj mija 138 lat od otwarcia Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. 
Przechodząc ulicą Tadeusza Kościuszki w stronę rynku, naprzeciw byłej galerii handlowej „Centrum” możemy odnaleźć figurę św. Rozalii. Figura ta jest bardzo ważnym zabytkiem w Żywcu, niestety wielu ludzi nie wie z jakim wydarzeniem jest związana. Zacznijmy więc od początku i przybliżmy tę historię.
W pamięci mieszkańców Żywca i okolicznych miejscowości przetrwało wiele starych zwyczajów, niektóre z nich nabierają nowego charakteru, inne natomiast nikną w nurtach przeszłości... Z racji tego, że święta Bożego Narodzenia już wkrótce, dziś przedstawiamy kilka ciekawostek związanych z Bożym Narodzeniem na Żywiecczyźnie!
Dzisiaj w gminie Ujsoły odbyło się uroczyste otwarcie charakterystycznego dla gminy miejsca. Dawna „Restauracja Myśliwska” w Ujsołach (OD)NOWA będzie służyła mieszkańcom.