Państwo Żywieckie posiadało 17 stawów rybnych. 10 z nich znajdowało się na obrzeżach starego Zarzecza. Z informacji wynika, że istniały już w XVII w. Stawów w Zarzeczu doglądał tzw. stawowy. 
Kilka lat temu w gminie Ujosły realizowany był projekt transgraniczny "Na szklanym szlaku". W jego efekcie w miejscowości powstało 8 km szlaku wraz z jego opracowaniem. Celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z dawnymi właścicielami tych ziem -  dynastią Habsburgów, po których pozostały na pograniczu polsko-słowackim materialne i niematerialne ślady ich działalności.
Zabytkowy drewniany kościół w Łodygowicach przechodzi obecnie szereg prac konserwatorskich. Oprócz prac zewnętrznych konserwacji poddane zostanie również wyposażenie świątyni.
Dziś, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Obchodzony jest co roku i upamiętnia działalność żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, po II wojnie światowej.
Przy drodze biegnącej z Żywca Moszczanicy do Rychwałdu stoi niepozorna kapliczka. Z niewielkim obiektem związane jest ciekawa historia o pustelniku, który według legendy mieszkał i zmarł w kapliczce.
Tadeusz Jänich to jeden z najbardziej zasłużonych mieszkańców Żywca. Harcerze z Żywca pragną, by ich drużyna nosiła imię tego niezwykłego człowieka i w związku z tym prowadzą akcję, w ramach której poszukują informacji na temat bohatera.
60 lat temu na Rysiance po raz pierwszy w polskich górach użyto śmigłowca podczas akcji ratunkowej. Przebieg wydarzeń w swoich wspomnieniach opisał i opowiedział Jerzy Podgórny, który kierował akcją. Ratownicy GOPR dzielą się relacją z tamtych wydarzeń, chcąc podkreślić jak ważna była i jest współpraca ratowników z Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Profesją wyróżniającą mieszkańców Zarzecza na tle okolicznych miejscowości było wikliniarstwo. Z tego tytułu wioska nazywana była przez sąsiadów „Miastem Patyczkowym”.
W 1908 roku Jan Kazimierz Olpiński po raz pierwszy zaprezentował swoje prace żywieckiej publiczności. Wystawa mieściła się w budynku Starostwa Powiatowego. Uroczystego otwarcia dokonał właściciel dóbr żywieckich, miłośnik malarstwa polskiego – arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Mieszkańcy mieli okazję podziwiać ok. 40 prac artysty, były to: portrety, pejzaże, sceny rodzajowe. Obrazy te znamy jedynie z reprodukcji. Wystawa odniosła duży sukces, malarz przede wszystkim chwalony był za portrety.
28 lutego tego roku swoje 95. urodziny obchodzi Józef Hulka - rzeźbiarz, twórca szopek i masek obrzędowych. Jeden z najwybitniejszych artystów Żywiecczyzny.
Na Żywiecczyźnie znajdziemy wiele interesujących zabytków. Niejednokrotnie mają one bardzo ciekawą historię i związanych jest z nimi wiele ważnych wydarzeń. Aurę tajemniczości tworzą również dawni mieszkańcy pałaców i dworków. Jednym z takich miejsc w powiecie żywieckim jest dworek w Łodygowicach, określany często również jako zamek. Jaka jest historia tego zabytku i kto niezwykły go zamieszkiwał?
Dwór w Moszczanicy, często określany również mianem pałacu, to jeden z najciekawszych zabytków w naszym regionie. Z racji swojego położenia nieco zapomniany i pozostający na uboczu, skrywa jednak wiele ciekawostek.