Od początku istnienia miasta Żywiec zmarłych chowano na przykościelnych cmentarzach. Takie cmentarze znajdowały się m.in. wokół konkatedry w Żywcu oraz przy kościele św, Krzyża, gdzie chowano również przestępców skazanych na karę śmierci. Zmieniło się to pod koniec XVIII wieku, kiedy zaczął obowiązywać nakaz, bo nekropolie lokalizować poza granicami miast. 
Bar pod „Trupkiem”, to miejsce kultowe! Niewielu mieszkańców Żywiecczyzny zdaje sobie sprawę, że jest to jeden z najstarszych lokali w Żywcu, a swoimi korzeniami sięga XIX wieku. Mury budynku kryją też wiele niesamowitych opowieści, związanych z historią naszego miasta.
Pochodzenie nazw miejscowości powiatu żywieckiego – część II. Zapraszamy do lektury. 
W październiku świętowaliśmy między innymi Dzień Edukacji Narodowej. Przybliżamy tekst Małgorzaty Kasperek, która z tej okazji przygotowała wyjątkowy tekst o wspomnieniach związanych z nauczycielami i wychowawcami radziechowskiej szkoły. 
Dzisiaj 22 września br. przypada 83. rocznica wysiedleń mieszkańców Żywiecczyzny.
Drodzy Czytelnicy czy zastanawialiście się kiedyś skąd wzięły się nazwy poszczególnych miejscowości powiatu żywieckiego? Pochodzenie niektórych nazw (jak np. Świnna od świń czy Gilowice od gilów) łatwo odgadnąć, jednak są również nazwy, których pochodzenia trudno się domyślić. Skarbnicą wiedzy na ten temat jest „Dziejopis Żywiecki” Andrzeja Komonieckiego – wójta żywieckiego, żyjącego w latach 1658-1729. Kronika ta opisuje dzieje Żywiecczyzny na przestrzeni ponad trzystu lat, od 1400 do 1728 roku. W artykule, opierając się głównie na wspomnianym źródle, ale również sięgając do innych opracowań, przybliżę Państwu pochodzenie nazwy miasta Żywiec oraz nazw poszczególnych miejscowości gminnych powiatu żywieckiego.
Wilhelm Brasse urodził się 3 grudnia 1917 r. w Żywcu, zmarł 23 października 2012 r. również w Żywcu. Był wnukiem austriackiego kolonisty pochodzącego z Alzacji - Karola Brasse, który po wojnie francusko-pruskiej wraz z innymi osadnikami udał się na Żywiecczyznę i znalazł zatrudnienie jako ogrodnik w dobrach Habsburgów w Żywcu. Matka Wilhelma była Polką, a ojciec żarliwym patriotą, który uczestniczył w wojnie z bolszewikami w 1920 r.
Publikujemy pierwszą część wspomnień o Marii Habdas, z domu Pieronek autorstwa Małgorzaty Kasperek. 
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Składając podziękowania i życzenia dla osób wykonujących ten niezwykle potrzebny i wymagający zawód warto przypomnieć o Liceum Medycznym, które działało w Żywcu a jego absolwentki do dziś licznie pracują w żywieckiej służbie zdrowia.
W tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę - 60-lecie odsłonięcia Pomnika Wolności w Żywcu. Ten monumentalny pomnik, usytuowany w samym centrum miasta, ma nie tylko ogromne znaczenie historyczne, ale również jest ważnym elementem pamięci narodowej.
Zofia Rączka była wspaniałą poetką, malarką i archiwistką... Urodziła się w 1927 r. w Lesznie, ale później zamieszkała w Żywcu. Uwielbiała historię, dlatego ukończyła studia o takim kierunku i została archiwistką w Będzinie, a później w Żywcu.
Dom rodzinny Gołków znajduje się w Zabłociu przy ulicy Wyzwolenia. Marian Gołek (rocznik 1946) podstawówkę ukończył w Zabłociu, a następnie w roku 1966 żywieckie Technikum Mechaniczne z tytułem technika.