Jak wyglądał dzień Wigilii w Beskidzie Żywieckim mniej więcej siedemdziesiąt lat temu? O to zapytałem moją babcię. Dziś 82 - letnia Anna Jurasz opowiedziała mi jak za czasów jej dzieciństwa wyglądały przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
19 listopada o godzinie 13.30 w Muzeum Miejskim w Żywcu odbyło się spotkanie z Panem Czesławem Garą, synem Ludwika Gary, lokaja arcyksięcia Karola Stefana Habsburga.
Historia żywieckiej fary cz. 2 – Blaski renesansu
W czasach, kiedy każdy człowiek starał się, aby związać koniec z końcem, w 1907 roku zaczął powstawać od solidnych fundamentów dom wiejski. Nie rzucał się nikomu w oczy, był on zwykłym małym domkiem. Dopiero w 1910 roku został rozbudowany, tworzony rodzinną miłością. Mimo ciężkiej sytuacji finansowej, dom stawał się coraz większy, a jego mury solidniejsze. Powstał już jako mocniejszy budynek i dobytek rodziny Lachów. Każda nowo postawiona cegła dodawała chęci i zapału do budowy tego domu.
W centralnej części cmentarza przy kościele p.w. św. Marka w Żywcu stoi neogotycka kaplica grobowa, zbudowana nad grobem ks. Tomasza Czapeli. Podczas tegorocznej, VI kwesty na rzecz ratowania cmentarza świętego Marka w Żywcu, organizowanej przez Towarzystwo Naukowe Żywieckie, będą zbierane fundusze na renowację tego wyjątkowego zabytku.
Żywiecki kościół pw. Przemienienia Pańskiego stojący wśród cmentarza na górze Borkowskiej (zwanej też dawniej Moszczanicką, a dziś Burgałowską) wiąże się nierozłącznie z dziejami miasta. Wśród związanych ze świątynią postaci znajdujemy bowiem tak znakomite osobistości jak wielki kronikarz i fundator pierwszego, jeszcze drewnianego kościoła, wójt Andrzej Komoniecki; burmistrz Jan Giercuszkiewicz, za którego miasto wyłamało się spod władzy Wielopolskich, uzyskując samodzielność czy ks. Franciszek Augustin, kronikarz, budowniczy, projektant obecnego kościoła i założyciel istniejącego do dziś wokół niego cmentarza. Kościół ten zasługuje rownież na uwagę z tego względu, że przez stulecia był swego rodzaju przystankiem w drodze dla pielgrzymów zmierzających do sanktuariów w Rychwałdzie czy Kalwarii Zebrzydowskiej, a znajdujący się w nim obraz Matki Boskiej sam był owiany aurą cudowności i otoczony splendorem wotów.
Karol Pietschka – pierwszy architekt Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu
Większość mieszkańców Żywca pamięta tablicę pamiątkową, która znajdowała się przy starym moście nad Sołą. Pomnik ten upamiętniał budowę poprzedniej przeprawy. W związku z przebudową mostu i budową obwodnicy Żywca tablica została zdemontowana. Gdzie znajduje się obecnie i czy wróci na swoje miejsce?
Minęło już pięć lat od rozpoczęcia akcji ratowania zabytków na zamkniętym od prawie stulecia cmentarzu przy kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Żywcu. W tym czasie udało się wykonać konserwację figury św. Józefa z Dzieciątkiem z 1797 r. oraz grobowca rodziny Nowotarskich z początku XX w., który zaprojektował Władysław Nowotarski, malarz, inspektor szkolny i znany działacz społeczny. Przeprowadzono również pierwszy, a zarazem zasadniczy  etap badań dotyczących dziejów kościoła i cmentarza, czego uwieńczeniem byłowydanie przez Towarzystwo Naukowe Żywieckie w 2011 r. książki Przywrócić pamięć... Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Żywcu i znajdujący się przy nim cmentarz pod redakcją Przemysława Dyrlagi i Doroty Firlej. Ponieważ jednak od tego czasu odkryto nowe fakty oraz poczynione zostały pewne ustalenia związane z historią tych obiektów, Towarzystwo zdecydowało się na publikację suplementu do tego opracowania.
 Próba rekonstrukcji architektury Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu z lat 1852-1939 na podstawie wybranej ikonografii
Historia żywieckiej fary cz. 3 – Mauzoleum rodziny Komorowskich, czyli zmierzch złotej epoki…
Historia żywieckiej fary cz. 1 – Mroki średniowiecza.