„Potop” szwedzki a państwo żywieckie. Odsiecz dla Krakowa i zdobycie Oświęcimia. 10 września do 20 grudnia 1655.
Dziś przedstawiamy Wam coś, czego na portalu www.ŻywiecInfo.pl jeszcze nie było. W naszej zróżnicowanej ofercie mogliście już znaleźć wywiady, artykuły historyczne bądź artykuły o ciekawych inicjatywach. W dzisiejszym materiale głównym prezentujemy Wam ciekawe dzieło sztuki związane z naszym regionem, co więcej dzieło namalowane przez Rafała Malczewskiego!
Czy wiecie, że w roku 1979 wody żywieckiego jeziora stały się miejscem międzynarodowych zawodów kajakowych? Tak – dokładnie w owym czasie rozegrane zostały międzypaństwowe regaty kajakowe. Pośród państw wymienionych jako uczestnicy konkursu były Hiszpania, RFN oraz Włochy. Konkursowi patronował Polski Związek Kajakowy.
Czy wiecie jak w latach 60 i 70 nazywał się żywiecki browar? Otóż w owym czasie pełna nazwa owej firmy brzmiała: „ŻYWIECKIE ZAKŁADY PIWOWARSKO SŁODOWNICZE – Przedsiębiorstwo Państwowe”.
Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu Piotra Kołpaka "Na co umierali nasi przodkowie?". Część trzecia już niebawem.
 Na co umierali nasi przodkowie? – analiza Libri Mortuorum parafii Gilowice z lat 1880-1945
Czy wiecie, że podczas drugiej wojny światowej, rejonu od Żywca po granicę słowacką broniła 78 VSD (Volks – Sturm – Division), do której wcielono resztki 545 VGD (Volks – Grenadiere – Division) rozbitej w walkach o Bielsko-Białą.  Wspomniana dywizja stacjonowała w naszym rejonie do połowy marca, wtedy przerzucono ją w rejon Głubczyc.
Niestety nadal aura nie sprzyja wychodzeniu w plener dlatego ciąg dalszy ciekawostek o Żywiecczyźnie powiązany został z dokumentami pisanymi. Kolejna ciekawostka wiąże się z parafią św. Floriana w Żywcu Zabłociu. Nie uprzedzajmy jednak szczegółów.W życiu codziennym najczęściej spotykamy się z własnymi rodzicami chrzestnymi, zapominając również o tym, że czasem również ważne dla życia nie tylko jednostek ale również całych społeczności wydarzenia lub przedmioty mają swoich rodziców chrzestnych.Za przykład może tu posłużyć historia i fakt nadawania imienia sterowcom zwanym potocznie zeppelinami. W przypadku nadawania nazw nowym jednostkom pływającym owym uroczystościom towarzyszą również rodzice chrzestni.Dlatego w przypadku parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu doszło do udziału rodziców chrzestnych w uroczystości poświęcenia… organów, które stanowiły swoisty pomnik związany z obchodami tysiąclecia chrztu Polski - 966-1961 jak to zostało zaznaczone w dokumencie. Rodzicami chrzestnymi w tym przypadku byli Jan i Stanisława Rynczarscy. Uroczystego poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ks. Biskup Dr Karol Wojtyła w dniu 17 grudnia 1961 r. Sygnatariuszami dokumentu byli: Komitet Budowy Organów oraz Zarząd Parafii w Żywcu-Zabłociu. Dokument zdobi ciekawa pieczęć wspomnianej parafii.
Czy wiecie, że każdy pracownik, który został przyjęty do pracy w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu wraz z rozpoczęciem pracy otrzymywał książeczkę obrachunkową? W owej niewielkiej rozmiarami, oprawionej w twardą oprawę książeczce znajdowały się wszystkie niezbędne, zarówno dla pracownika, jak i o nim samym informacje.
Czy wiecie, że na terenie Żywca znajduje się najdalej wysunięty na wschód od Wisły krzyż pokutny?  Najprostszą definicję przedmiotu znaleźć można na stronie wikipedii, lecz na bardziej szczegółowe informacje trafić można w literaturze przedmiotu.